Naziv tvrtke:  Kuće kamene d.o.o. za turizam i poljoprivredu

Adresa: 51260 Crikvenica, Gornja draga 34

Matični broj (MBS): 040254937

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Matični broj subjekta:   2484803

OIB:       04794189482

Banka:    Erste banka Rijeka

Broj žiro računa:     HR6424020061100546423

Temeljni kapital: 2.200.000,00 kn

Član uprave: Dragan Stojčić